be1bb99-se1bb91-kc3a9p-kc3a9p-be1bab1ng-kc3a9p-le1bb87ch-kc3a9p-c3a2m-sc3a1t-kc3a9p-trong-lc3b4-c491e1bb81-1

bộ số kép - kép bằng - kép lệch - kép âm - sát kép trong lô đề